Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Veľké Chlievany.

Dňa 15.05.2021 nebude zriadené mobilné odberové miesto vo Veľkých Chlievanoch v športovom areáli Kabíny 195. Zoznam MOM v Bánovciach nad Bebravou.

01.05.2021 zo 424 otestovaných 0 pozitívnych. 24.04.2021 z 527 otestovaných 1 pozitívny. 17.04.2021 Z 590 otestovaných 0 pozitívnych. 10.04.2021 Z 584 otestovaných 0 pozitívnych. 03.04.2021 Z 597 otestovaných 0 pozitívnych. 27.03.2021 Z 594 testovaných 1 pozitívny. Percento pozitivity 0,168 %. 13.03.2021 Z 540 testovaných, 2 pozit. Veľke Chlievany 153 testovaných, 0 pozit., Dvorec 131 test.,… Čítať viac

Od 03.05.2021 je asistované sčítanie obyvateľov. Sčítate sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania – Jana Kotvasová – na kontaktnom mieste v obci Veľké Chlievany – Obecný úrad tel. kontakt 038/7602386.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie bude v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované… Čítať viac

Rok 1276-2021 _745. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Je tomu 5 rokov, čo sme pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci vydali s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorov monografiu obce Veľké Chlievany. Táto monografia nám dáva ucelený obraz o našej obci. K 745. výročiu prvej písomnej zmienky o obci sme z nej vybrali malú časť, ktorá vypovedá o jej… Čítať viac

Projekt Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071AJA6 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Veľké Chlievany, č.80, 956 55, Veľké Chlievany Miesto realizácie: Obec Veľké Chlievany Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva… Čítať viac

V pondelok 28.9.2020 rokoval Ústredný krízový štáb. Informácie v zmysle záverov z rokovania s podrobnosťami budú zverejnené. Avizovaná platnosť opatrení je od 1.10.2020. Informácie z web stránky ÚVZ SR:

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra Pondelok, 28 September 2020 20:13 Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:HROMADNÉ PODUJATIAOd 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov,… Čítať viac

Koronavírus – Usmernenie

Rúška na OcÚ 0387602386, 0911424717 Na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina MUDr. Martina Kapasného PhD., MPH, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prosíme v prípade zamestnávateľov obmedziť prípadne zastaviť vysielanie pracovníkov na zahraničné pracovné cesty do ohrozených krajín, osobitne do Talianska, Južnej Korei a Číny. Uvedené opatrenie odporúčame primerane uplatňovať aj pri prijímaní pracovníkov zo… Čítať viac