29.10.2022 Kultúrny dom – mobilné telefónne číslo volebnej komisie počas volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 0911 424 717.

29.10.2022 v sobotu počas volieb v kultúrnom dome v prípade potreby použite mobilné telefónne číslo 0911 424 717.

Zverejnené 28. októbra 2022.
Bez úpravy .