Koronavírus – Usmernenie

Kategória  

Rúška na OcÚ 0387602386, 0911424717

Na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina MUDr. Martina Kapasného PhD., MPH, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prosíme v prípade zamestnávateľov obmedziť prípadne zastaviť vysielanie pracovníkov na zahraničné pracovné cesty do ohrozených krajín, osobitne do Talianska, Južnej Korei a Číny. Uvedené opatrenie odporúčame primerane uplatňovať aj pri prijímaní pracovníkov zo zahraničných pracovných ciest z ohrozených krajín. Ďalšie informácie kde sa priebežne monitoruje sitácia výskytu v SR a kontaktné Call centrá poskytujúce všetky dostupné informácie a návody riešenia v prípade potreby kozultácie podozrenia na výskyt COVID-19:

Call centrá:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Trnave – 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Žiline – 0905 342 812

Zverejnené 5. marca 2020.
Upravené 17. apríla 2020.