Na obecnom úrade Veľké Chlievany môžete zakúpiť:

Na obecnom úrade Veľké Chlievany môžete zakúpiť:

  • Pamätnú medailu Juraj Palkovič veľká, malá Tel.kontakt 038/7602386

Zverejnené 27. februára 2020.
Upravené 24. marca 2020.