Návrhy VZN č.1/2020 a 2/2020

Zverejnené na úradnej tabuli verejné dokumenty Návrhy VZN

Zverejnené 21. septembra 2020.
Bez úpravy .