Návrhy VZN č.1/2020 a 2/2020

Kategória  

Zverejnené na úradnej tabuli verejné dokumenty Návrhy VZN

Zverejnené 21. septembra 2020.
Bez úpravy.