Slávni rodáci – Jožko Pihík 130. výročie narodenia

Zverejnené 11. novembra 2020.
Bez úpravy .