Z iniciatívy nadšencov inteligencie Ponitria vznikla publikácia, ktorá slúži na ich priblíženie a zároveň na všeobecné pozdvihnutie povedomia obyvateľov o svojom kraji. Uvedené osobnosti si pre svoje pozoruhodné životné dielo v prospech spoločnosti zaslúžia, aby sme si ich pripomínali a vzdali im aj takouto cestou našu úctu.

25.3.2021 zverejnil/a chlievany_obec.

Osobnosti Veľkých Chlievan:

Ferdinand Guniš str. 47; Cyril Marián Guniš str. 48;

Juraj Palkovič str. 107-108; Jozef Pihík str. 113