Od 03.05.2021 je asistované sčítanie obyvateľov. Sčítate sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania – Jana Kotvasová – na kontaktnom mieste v obci Veľké Chlievany – Obecný úrad tel. kontakt 038/7602386.

Kategória

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie bude v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Sčítate sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci Veľké Chlievany – Obecný úrad tel. kontakt 038/7602386.

Zverejnené 3. mája 2021.
Upravené 11. mája 2021.