15.02. – 31.03.2021 Sčítajte sa elektronicky

Kategória  

https://eso.scitanie.sk/sk

Od 01.04.2021 v obci bude zabezpečené asistované sčítanie obyvateľstva

Zverejnené 19. februára 2021.
Bez úpravy.