Na webovom sídle sa vykonávali zmeny. Z toho dôvodu niektoré stránky vykazovali nefunkčnosť, ktorá bola odstránená. V prípade zistenia nefunkčnosti webovej stránky na webovom sídle ohláste túto nefunkčnosť na e-mail: velkechlievany@velkechlievany.com

Kategória

Bc. Zuzana Flórová, starostka obce Veľké Chlievany

Zverejnené 27. septembra 2021.
Upravené 8. februára 2022.