Rádio Regina vysielalo 25.07.2021 v nedeľu o 7:45 hod. reláciu Čudnopis, kde boli Veľké Chlievany.

Kategória
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/1610167?fbclid=IwAR0oFxAAWKbEj0f6AUHOfe6FDsqxzND8gmrof10ov2DhnN18_0ZYLU8Tdjg

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/1610167?fbclid=IwAR0oFxAAWKbEj0f6AUHOfe6FDsqxzND8gmrof10ov2DhnN18_0ZYLU8Tdjg

Zverejnené 19. júla 2021.
Upravené 26. júla 2021.