Rok 1276-2021 _745. výročie prvej písomnej zmienky o obci s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kategória

Je tomu 5 rokov, čo sme pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci vydali s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a sponzorov monografiu obce Veľké Chlievany. Táto monografia nám dáva ucelený obraz o našej obci. K 745. výročiu prvej písomnej zmienky o obci sme z nej vybrali malú časť, ktorá vypovedá o jej pôvodnej zástavbe až po súčasnosť.

Zverejnené 20. apríla 2021.
Upravené 13. augusta 2021.