USMERNENIE OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA POLICAJNÉHO ZBORU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU NA PRÍSNE DODRŽIAVANIE OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA OCHORENIA COVID-19 A VYHLÁŠKY RUVZ 8/2021, 9/2021

Kategória  

Zverejnené 26. februára 2021.
Bez úpravy.