Žiadame majiteľov áut, ktorí parkujú na miestnej komunikácií o preparkovanie týchto automobilov, aby pri kosení pracovníkom obce nedošlo k ich poškodeniu, prípadne o vyčistenie chodníkov od zeliny svojpomocne vedľa automobilov.

Kategória

Z dôvodu jesennej údržby obce pracovníkom sa kosia chodníky. Z toho dôvodu žiadame majiteľov áut, ktorí parkujú na miestnej komunikácií o preparkovanie automobilov, aby pri kosení nedošlo k ich poškodeniu automobilov, prípadne aby si vedľa svojho automobilu vykosili alebo vyčistili chodník od zeliny majitelia áut.

Zverejnené 20. septembra 2022.
Bez úpravy .