Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie informatik a samostatný odborný referent vnútornej správy Obecného úradu Uhrovec

Zverejnené 14.5.2024.

Obec Uhrovec

so sídlom: Obecný úrad, SNP 86/7, 956 41  Uhrovec

v zastúpení: Ing. Zuzanou Máčekovou, starostkou obce

Obec Uhrovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

informatik a samostatný odborný referent vnútornej správy Obecného úradu Uhrovec.

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď

Prihlášky do výberového konania je možné poslať poštou na adresu sídla obce,

resp. osobne v termíne do 31. mája 2024.

Uchádzači môžu získať bližšie informácie na webovej stránke obce www.uhrovec.sk