Dohoda č. 20/09/012/25 na §12 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Zverejnené
16. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2020