Návrh uznesení z mimoriadneho druhého zasadnutia OZ zo dňa 02.06.2021

Upravené
08. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2021 − 23. júna 2021