Návrh uznesení z tretieho zasadnutia OZ Obce Veľké Chlievany zo dňa 25.06.2021

Zverejnené
15. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2021 − 2. augusta 2021