Návrh VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov v obci Veľké Chlievany

Zverejnené
23. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2020