Návrh uznesení z 1. zasadnutia OZ Veľké Chlievany zo dňa 29.3.2021

Zverejnené
28. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2021