Preskočiť na obsah

Oznam: Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany Návrh VZN ID: Návrh VZN 2/2020 21-09-2020 Návrh VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Chlievany ID: Návrh VZN č. 1/2020 21-09-2020

Upravené
02. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2020

Uverejnené na úradnej tabuli verejné dokumenty Obecné zastupiteľstvo Návrhy VZN zverejneé 21.09.2020