verejná-vyhláška-oznámenie-o-začatí-uk-liniovej-stavby-prístupová-komunikácia

Zverejnené
27. februára 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2020