Preskočiť na obsah

VÝSTRAHA SHMU: Jav – POVODEŇ z trvalého dažďa Stupeň – 2 Platnosť od 16.10.2020 do odvolania. Platí pre Oblasť/územie: okres BN.

Upravené
16. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2020

KS IZS TN

Vzhľadom na nasýtenosť povodí, spadnuté zrážky z predchádzajúceho obdobia a ďalšie predpovedané zrážky, je predpoklad opätovného vzostupu hladín s možnosťou dosiahnutia prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.