MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV A VŠETKÝCH CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH- AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

Zverejnené
5. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. augusta 2021 − 31. augusta 2021