Oznam o spracovávaní osobných údajov Obcou Veľké Chlievany

Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021