Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. k odstráneniu, okliesneniu stromov a iných porastov ohrozujúcich prevádzku energetických zariadení.

Zverejnené
13. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. novembra 2020