Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Veľké Chlievany dňa 25.6.2021 o 18:15 hod. v zasadačke OcÚ

Zverejnené
22. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júna 2021 − 26. júna 2021