Úprava č.2 rozpočtu r. 2020 Obce Veľké Chlievany a rozpočtové opatrenie č.2 k rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2020

Zverejnené
24. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2020