Úpravy č. 3 rozpočtu r. 2020 Obce Veľké Chlievany

Zverejnené
16. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2020