navrh rozpoctu obce velke chlievany na rok 2019

Zverejnené
30. novembra 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2018