navrh uprav rozpoctu 2019

Zverejnené
30. novembra 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2019