Návrh úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2020

Zverejnené
30. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júla 2020