navrh upravy rozpoctu r. 2018 obce velke chlievany

Zverejnené
31. decembra 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2018