uprava rozpoctu 2018 pouzitim prebytku za r. 2016

Zverejnené
28. februára 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2018