Úprava rozpočtu Obce Veľké Chlievany na rok 2020

Zverejnené
24. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2020