upravy rozpoctu na rok 2019 2

Zverejnené
28. februára 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2019