Individuálna výročná správa Obce Veľké Chlievany za rok 2020

Zverejnené
28. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júna 2021 − 12. júla 2021