Návrh uznesení OZ Veľké Chlievany 1_2019

Zverejnené
14. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2020