Bánovce nad Bebravou Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s.

Upravené
08. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2021 − 5. apríla 2021