Číslo: 1/2020/000249 Dňa 14.10.2020 Verejná vyhláška Rozhodnutie o zastavení konania

Zverejnené
14. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. októbra 2020