oznmenie o prerokovan nvrhu vch vv

Zverejnené
31. októbra 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
31. októbra 2019