Verejná vyhláška Okresného úradu Trenčín – Rozhodnutie o navrhovanom lesnom celku Patrovec

Zverejnené
31. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2020