Verejná vyhláška OÚ-TN-OVBP2-2020/019249-002/Ka Rozhodnutie_Šúň_Šúňová

Zverejnené
7. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. augusta 2020