Verejná vyhláška-Peter Kobida- oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené
11. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2020