Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška_Oznámene o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby podľa § 36 stavebného zákona, ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.