Verejná vyhláška_Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ,,PE_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ navrhovateľom Západoslovenská distribučná, a.s.

Zverejnené
16. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2020