navrh vzn 1 2014 o podmienkach drzania psov na uuzemi obce velke chlievany

Zverejnené
28. februára 2014
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2014