Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Chlievany

Zverejnené
16. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2020