Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany