VZN 1/2014 o podmienkach držania psov na území Obce Veľké Chlievany

Zverejnené
16. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. septembra 2020