vzn c. 1-2018 – o povinnosti vypracovat a aktualizova povodnovy plan zachrannych prac

Zverejnené
31. januára 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2018